#136 - Ernest van Nispen

Gepubliceerd op 30 juni 2024 om 10:00

Ernest van Nispen tot Pannerden is auteur van het boek 'Balkon Conversaties'. Hij is afgestudeerd in religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en momenteel masterstudent Esoterie aan de Universiteit van Amsterdam en Filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Samen met Marlinda van der Vos en Tom Korporaal richtte hij de ‘Stichting Studenten in Verzet’ op. Daarnaast presenteert en produceert hij de podcast 'De Ontsluiering, studenten in gesprek', waarin hij maatschappelijke en filosofische thema’s bespreekt.

In de podcast bespreekt Ernest de filosofie van de Pyrronisten, een Griekse school van het denken die stelde dat men geen verwachtingen moet hebben en volledig in het moment moet leven, een principe dat hij combineert met het idee van "memento mori" (gedenk te sterven). Deze combinatie, volgens Ernest, stelt ons in staat om elke dag te waarderen en volledig te benutten zonder vast te zitten aan verwachtingen, wat leidt tot een dieper gevoel van vervulling en geluk. Het gesprek verkent verder het concept van geluk. Ernest benadrukt dat geluk vaak wordt gezien als een toestand of moment en dat het bewust zijn van ongelukkige momenten cruciaal is om geluk te kunnen waarderen. Hij stelt dat onze verwachtingen vaak de bron zijn van ongeluk, omdat ze de realiteit vervormen en ons teleurstellingen bezorgen. Door zonder verwachtingen te leven, kunnen we openstaan voor positieve ervaringen zonder vooroordelen. Ernest wijst erop dat onze hedendaagse maatschappij te veel gefocust is op materiële zaken en korte momenten van genot, wat hij vergelijkt met hedonistisch gedrag. Hij pleit voor een balans tussen het materiële en het spirituele, waarbij zingeving en langdurig geluk centraal staan. Volgens hem kan dit bereikt worden door bewuste keuzes te maken en producten of activiteiten te kiezen die echt bijdragen aan ons welzijn in plaats van oppervlakkige, tijdelijke voldoening te zoeken. Ernest heeft het verder over de controle over het materiële versus het spirituele. Hij merkt op dat er een tendens is om materiële zaken te domineren en te controleren, terwijl de spirituele en immateriële aspecten van het leven vaak genegeerd worden. Dit leidt tot een gevoel van leegte en een zoektocht naar zingeving. Hij stelt dat een fusie van deze twee werelden nodig is om een volwaardig en gelukkig leven te leiden. Ernest benadrukt ook het belang van introspectie en zelfreflectie. Hij stelt dat door zelfanalyse en bewustwording van onze eigen behoeften en problemen, we beter in staat zijn om keuzes te maken die werkelijk bijdragen aan ons geluk. Dit omvat het vermijden van de consumptiemaatschappij die ons aanmoedigt om dingen te kopen die we niet nodig hebben en ons te richten op wat echt waardevol en betekenisvol voor ons is. Tot slot bespreekt Ernest het concept van solipsisme, het idee dat alleen het eigen bewustzijn zeker is. Hij gebruikt dit concept om te benadrukken dat we anderen moeten behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, omdat we allemaal uit dezelfde kern komen. Dit leidt tot een ethische benadering van gelijkheid en wederzijds respect. De podcast eindigt met een discussie over het boek van Ernest, waarin hij filosofische ideeën op een toegankelijke manier presenteert om lezers aan te moedigen tot zelfreflectie en introspectie, en zo bij te dragen aan hun persoonlijke groei en geluk.

Bekijk hier de aflevering

Beluister hier de aflevering

Algemeen:

In de podcast of HOPE komen interessante gasten aan het woord met wie we praten over geluk. Hoe gelukkig zijn ze zelf, wat draagt volgens hun bij tot geluk en welke bijdrage leveren zij zelf om het geluk van anderen te vergroten? Onze gasten nemen foto’s mee die hen gelukkig maken. Deze komen tijdens de opname op het scherm voorbij. Ook vragen wij de gasten om een boekje of een ander object mee te nemen dat voor hun symbool staat voor geluk.

Om de week op zondag om 10:00 uur komt er een nieuwe aflevering online van de Podcast of HOPE, die je kunt beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts of bekijken op YouTube en deze site. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, en Instagram. Heb je een leuke suggestie voor onze podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen vertellen, stuur dan een mailtje naar podcast@hope-xxl.com of laat een bericht achter op deze site

Tot de volgende keer!

Missie: De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken, een adequate opleiding, goede gezondheidszorg, vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een oktopische samenleving, waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg… Moving towards Happiness