Wat is HOPE XXL

HOPE XXL staat voor Human Odyssey of People's Elevation. In 2009 kwam een groep bestaande uit tien jongeren (X) tien keer (X) bij elkaar in de regio de Liemers (XXL) om te filosoferen over een betere wereld, een oktopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed (cum laude, met een 8) kan waarderen. De groep en het aantal bijeenkomsten zijn door blijven groeien. Wereldwijd hebben, gedurende een periode van vijf jaar, duizenden jongeren en honderden nationale en internationale prominenten en professoren meegedacht en meegepraat over de doelstellingen van HOPE XXL. De thema’s waren sociale, economische en ecologische duurzaamheid, duurzame vrede en veiligheid en internationale samenwerking.

De Liemers List

De uitkomst van de gesprekken heeft zich vertaald in een lange termijnvisie met 80 concrete aanbevelingen, genaamd De Liemers List, The Universal Declaration of the Things We Have To Do. De definitieve lijst is op 3 februari 2015, tijdens het ECOSOC Youth Forum, aangeboden aan de Verenigde Naties (VN) in New York. In een krachtige speech door een van de deelnemende jongeren (Yama Akbari) werden de plannen van HOPE XXL voor de toekomst gedeeld met jongeren en beleidsmakers van over de hele wereld. De VN is verzocht om, complementair aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) die zich focussen op de komende 15 jaar, de Liemers List als leidraad op te nemen voor de komende 100 jaar.

Uitleg van de missie van HOPE XXL door Yama Akbari

Projecten

Na het aanbieden van de Liemers List aan de Verenigde Naties (VN) is HOPE XXL actief om de artikelen uit de Liemers List om te zetten naar daadwerkelijke acties om het geluk en welzijn bij mensen en in regio’s te verhogen. Onder de noemer “Think Global, Act Local’ wil HOPE XXL bereiken dat de Liemers in 2030 de gelukkigste en duurzaamste regio van de wereld wordt. Professor dr. Meike Bartels van de Vrije Universiteit van Amsterdam is een meerjarig onderzoek gestart om die ontwikkeling te monitoren. Door het uitvoeren van vele sociale- en maatschappelijke projecten wordt uitgezocht wat het effect hiervan is op het geluk en welzijn van mensen en de regio. Doel is de succesvolle projecten vervolgens nationaal en internationaal uit te rollen. Een van die geslaagde projecten is de Podcast of HOPE, waarin prominenten Nederlanders, auteurs, professoren en 'gelukcoaches' in gesprek gaan over het thema Geluk.

De ontwikkeling van Hope XXL in haar eerste 10 jaar

MDT (Maatschappelijke Diensttijd)

Vanaf 6 februari 2020 is HOPE XXL een van de uitvoerende organisaties ten aanzien van de subsidie verstrekt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangaande de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) zoals is opgenomen in het coalitieakkoord van 2017. In de periode 2020-2022 heeft HOPE XXL aan 1300 leerlingen in Nederland 80 uur durende maatschappelijke- en sociaal georiënteerde projecten aangeboden. In de periode 2023-2026 gaat HOPE XXL aan nog eens 4000 leerlingen een MDT aanbieden. Voor de uitvoering van de Maatschappelijke Diensttijd maakt HOPE XXL gebruik van de in het afgelopen decennia opgebouwde infrastructuur.

 

MDT is de ontdekkingsreis naar de beste versie van jezelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. De persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze doelstelling zijn drie onderwerpen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling creëer je vaardigheden en vergroot je je zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen. Jongeren die de leeftijd van 13 tot 30 jaar hebben kunnen zich vrijwillig inzetten voor MDT. Het is de bedoeling dat zij zich in een periode van maximaal zes maanden, gemiddeld dertien uur per maand gaan besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling en de inzet voor anderen.

Jong Geleerd is Jong Gedaan

HOPE XXL biedt aan duizenden jongeren een Maatschappelijke Diensttijd aan. De deelnemers gaan zichzelf beter leren kennen en hun talenten ontwikkelen. Ze worden onderdeel van MDT en gaan anderen helpen, ontmoeten en ervaringen opdoen. Daarom heet het MDT-traject van HOPE XXL: “Jong Geleerd is Jong Gedaan”. Deelnemers aan dit MDT-traject gaan in een periode van zes maanden, gedurende tachtig uur, één of meerdere Tr8-projecten uitvoeren. 

Promotie van Jong Geleerd is Jong Gedaan

Volg de HOPE XXL op onze socials