#131 - Carin Cuijpers

Gepubliceerd op 21 april 2024 om 10:00

Carin Cuijpers is een gedreven sociaal innovator op het gebied van geluk en gezondheid. Met een achtergrond in gezondheidswetenschappen en ervaring in zowel academische onderzoek als beleidsontwikkeling bij de overheid, richt ze zich nu op het verhogen van maatschappelijk welzijn via haar sociale onderneming GeluksBV.

Haar werk is gericht op het bevorderen van persoonlijk en maatschappelijk geluk door innovatieve projecten zoals GeluksCafés, Digitale Buddies en Geweldige Wijk, waarbij ze de filosofie hanteert dat het verbeteren van geluk bijdraagt aan betere gezondheid. Carin is tevens actief betrokken bij de Inner Development Goals (IDG) beweging.

In de podcast wordt er uitgebreid gesproken over het thema geluk. Carin, de oprichtster van GeluksBV, bespreekt de essentie van geluk en hoe dit bevorderd kan worden door essentiële levensvaardigheden. Ze benadrukt dat geluk niet constant is; het bestaat uit momenten die gekoesterd moeten worden en dat het belangrijk is om te leren omgaan met zowel geluk als ongeluk. Carin vertelt over haar persoonlijke ervaringen en hoe die hebben geleid tot het opzetten van GeluksBV. Zij illustreert dit met voorbeelden van activiteiten zoals de GeluksCafés voor jongeren, waarin de focus ligt op het ontmoeten en verbinden met anderen om samen over geluk te praten en van elkaar te leren. Een belangrijk onderdeel van het gesprek is de impact van levensvaardigheden op ons vermogen om geluk te ervaren. Volgens Carin wordt 45% van ons geluk bepaald door deze vaardigheden en de keuzes die we maken. Zij legt uit dat deze vaardigheden, zoals dankbaarheid en mindfulness, ontwikkeld en versterkt kunnen worden, wat bijdraagt aan zowel persoonlijke groei als aan het vermogen om met tegenslagen om te gaan. Verder wordt er gesproken over het belang van het integreren van geluksvaardigheden in het onderwijs. Carin beargumenteert dat als kinderen van jongs af aan deze vaardigheden leren, dit hen niet alleen helpt om beter met uitdagingen om te gaan, maar ook een fundament legt voor een gelukkiger leven. Het gesprek raakt tot slot ook aan de bredere sociale en culturele implicaties van het streven naar geluk. Er wordt besproken hoe de samenleving en het onderwijssysteem aangepast zouden kunnen worden om welzijn en persoonlijke ontwikkeling meer centraal te stellen, zodat iedereen de kans krijgt om zijn of haar potentieel voor geluk te maximaliseren.

Bekijk hier de aflevering

Beluister hier de aflevering

Algemeen:

In de podcast of HOPE komen interessante gasten aan het woord met wie we praten over geluk. Hoe gelukkig zijn ze zelf, wat draagt volgens hun bij tot geluk en welke bijdrage leveren zij zelf om het geluk van anderen te vergroten? Onze gasten nemen foto’s mee die hen gelukkig maken. Deze komen tijdens de opname op het scherm voorbij. Ook vragen wij de gasten om een boekje of een ander object mee te nemen dat voor hun symbool staat voor geluk.

Om de week op zondag om 10:00 uur komt er een nieuwe aflevering online van de Podcast of HOPE, die je kunt beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts of bekijken op YouTube en deze site. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, en Instagram. Heb je een leuke suggestie voor onze podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen vertellen, stuur dan een mailtje naar podcast@hope-xxl.com of laat een bericht achter op deze site

Tot de volgende keer!

Missie: De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken, een adequate opleiding, goede gezondheidszorg, vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een oktopische samenleving, waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg… Moving towards Happiness