#116 - Anja Machielse

Gepubliceerd op 8 oktober 2023 om 10:00

Anja Machielse is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid, evenals bijzonder hoogleraar Sociale Weerbaarheid van Ouderen. Ze heeft haar academische carrière gewijd aan het onderzoeken van de dynamieken van sociale relaties, met een bijzondere focus op ouderen.

Anja Machielse legt een bijzondere nadruk op thema's zoals eenzaamheid, sociaal isolement en zingevingsvragen.

In de podcast hebben we het uitgebreid gehad over het begrip 'geluk' en hoe dit in verband staat met zingeving en het leiden van een "goed leven". Anja benadrukte dat het beleven van geluk niet alleen voortkomt uit vreugdevolle momenten, maar dikwijls dieper geworteld is in zingeving. Ze illustreerde hoe momenten van geluk en een algeheel gevoel van gelukkig zijn samenvloeien en hoe men, ondanks het beleven van geluksmomenten, ook perioden van ongeluk kan ervaren. Een prominente kwestie die Anja aanhaalt, is de impact van eenzaamheid op het vinden van zingeving, met name hoe het voor individuen die eenzaam zijn, kan aanvoelen als een bijzonder ontmoedigende opgave. De discussie vloeide over naar het concept van eenzaamheid zelf - wat het betekent, hoe het historisch is gepercipieerd, en hoe onze begrippen ervan geëvolueerd zijn, vooral in de laatste 25 jaar waarin er meer meetbare aandacht aan is gegeven. In het licht van de huidige samenleving en technologische connectiviteit, analyseerde Anja paradoxale eenzaamheid te midden van de online “verbondenheid” die sociale media voorstaat. Ze deelde verhalen die de tegenstrijdige impact van sociale media op eenzaamheid verduidelijken, waarbij deze platforms soms een averechts effect hebben, door een illusie van verbinding te creëren terwijl ze echte, betekenisvolle interacties ontberen. Het gesprek boog zich vervolgens naar de verhoogde aandacht voor eenzaamheid onder jongeren, een demografie die historisch minder geassocieerd werd met deze ervaring in vergelijking met ouderen. Anja benadrukte hoe de Coronacrisis een vergrootglas heeft geplaatst op deze problematiek onder jongeren. Ze schetste scenario's waarin jongeren, ondanks het hebben van een ruime vriendenkring, toch emotionele eenzaamheid kunnen ervaren en hoe aspecten zoals afkomst en opvoeding een rol kunnen spelen in hun gevoelens van isolement. Afsluitend deelde Anja enkele strategieën voor het omgaan met eenzaamheid en benadrukte het belang van voortdurend onderzoek en bewustwording rond dit complexe en veelzijdige onderwerp. Ze liet luisteraars achter met een bedachtzame tip voor degenen die strijden tegen eenzaamheid, het bevorderen van een dialoog die de nuances en diversiteit van deze ervaring respecteert en erkent.

Bekijk hier de aflevering

Beluister hier de aflevering

Algemeen:

In de podcast of HOPE komen interessante gasten aan het woord met wie we praten over geluk. Hoe gelukkig zijn ze zelf, wat draagt volgens hun bij tot geluk en welke bijdrage leveren zij zelf om het geluk van anderen te vergroten? Onze gasten nemen foto’s mee die hen gelukkig maken. Deze komen tijdens de opname op het scherm voorbij. Ook vragen wij de gasten om een boekje of een ander object mee te nemen dat voor hun symbool staat voor geluk.

Om de week op zondag om 10:00 uur komt er een nieuwe aflevering online van de Podcast of HOPE, die je kunt beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts of bekijken op YouTube en deze site. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, en Instagram. Heb je een leuke suggestie voor onze podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen vertellen, stuur dan een mailtje naar podcast@hope-xxl.com of laat een bericht achter op deze site

Tot de volgende keer!

Missie: De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken, een adequate opleiding, goede gezondheidszorg, vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een oktopische samenleving, waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg… Moving towards Happiness