#67 - Jan Bouke Wijbrandi

Gepubliceerd op 9 oktober 2022 om 10:00

Jan Bouke Wijbrandi is Internationaal econoom. Na zijn werk voor de Vrije Universiteit, waar hij Kerk in Actie oprichtte, en Artsen zonder Grenzen, werd Jan Bouke in 2001 directielid van Oxfam Novib. In 2008 werd hij benoemd tot algemeen directeur van UNICEF Nederland.

Voor zijn inspanningen bij UNICEF voor kinderrechten werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In 2017 is Jan Bouke aangetreden als directeur/bestuurder van NCDO en is hij een Worldconnector. De Worldconnectors vormen een netwerk van opiniemakers die zich, vanuit verschillende achtergronden en door het leggen van verbindingen, inzetten voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld.

In de podcast legt Jan Bouke uit dat geluk heel individueel is. Wij hebben het erover hoe je kan omgaan met omstandigheden die je gelukkig dan wel ongelukkig maken. Volgens Jan Bouke heeft geluk alles te maken met je welbevinden. Hij deelt zijn ervaringen over het reizen naar oorlogs- en rampengebieden. Wij hebben het over het belang van verbindingen en relaties. Jan Bouke legt uit dat we een verantwoording hebben naar de volgende generatie als het gaat om de grote uitdagingen die er liggen. Hij vertelt hoe belangrijk het is om hoop te houden als je in moeilijke situaties opgroeit. Jan Bouke is van mening dat het een menselijke verantwoording is om de slechte omstandigheden van anderen te verbeteren, als die mogelijkheden er zijn. Wij hebben het samen over de brede definitie van geluk en de vele zaken die daar invloed op hebben. Vanuit die brede definitie zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) bedacht. Hij legt uit dat we als Nederland ook nog heel wat stappen moeten zetten om aan de SDG’s te voldoen. Volgens Jan Bouke is het onze keiharde plicht om ons best te blijven doen om verheven doelen te bereiken. Dit geldt ook voor de overheden van de verschillende landen die wel getekend hebben voor de SDG’s maar dit niet altijd onderdeel van hun beleid maken. Wat dat betreft lopen landen als Finland en Duitsland op ons land voor, weet hij. Jan Bouke is positief over de nieuwe generatie en de betrokkenheid die zij tonen bij de huidige maatschappelijke vraagstukken. We hebben het verder nog over de dingen die wij als individu kunnen doen om de SDG’s te halen. Jan Bouke ter afsluiting vertelt een mooi verhaal bij het voorwerp dat hij heeft meegenomen; een Kalebas.

Bekijk hier de aflevering

Beluister hier de aflevering

Algemeen:

In de podcast komen wekelijks gasten aan het woord met wie we praten over geluk. Hoe gelukkig zijn ze zelf, wat draagt volgens hun bij tot geluk en welke bijdrage leveren zij zelf om het geluk van anderen te vergroten? Onze gasten nemen foto’s mee die hen gelukkig maken. Deze komen tijdens de opname op het scherm voorbij. Ook vragen wij de gasten om een boekje of een ander object mee te nemen dat voor hun symbool staat voor geluk.

Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online van de Podcast of Hope, die je kunt beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts of bekijken op YouTube en deze site. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, en Instagram. Heb je een leuke suggestie voor onze podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen vertellen, stuur dan een mailtje naar podcast@hope-xxl.com of laat een bericht achter op deze site

Tot de volgende keer!

Missie: De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken, een adequate opleiding, goede gezondheidszorg, vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een oktopische samenleving, waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg… Moving towards Happiness