#62 - Guido Walraven

Gepubliceerd op 4 september 2022 om 10:00

Guido Walraven was van maart 2005 tot juli 2021 lector van het lectoraat “Dynamiek van de Stad” van Hogeschool Inholland te Rotterdam. Het lectoraat valt onder de paraplu van de onderzoeksagenda “De Gezonde Samenleving”.

Guido Walraven gaf leiding aan praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de grote stad en het werk in verschillende beroepenvelden. Met behulp van dat onderzoek naar grootstedelijke problematiek adviseerde zijn lectoraat over de aanpak van die problematiek, de eigen bijdrage van burgers en de toerusting van (aankomende) professionals. Naast zijn functie als lector, adviseerde Guido Walraven vanuit verschillende onderzoeks- en adviesbureaus (eerst in Utrecht en later Amsterdam) professionals over de problematiek van de grote stad zoals bijvoorbeeld over lokaal preventief jeugdbeleid. Internationaal was hij actief bij onderzoeken van de OECD, Unesco en de Wereldbank, met name rond het thema integrale aanpak van problemen van risicojongeren. Sinds 2004 heeft Guido een eigen onderzoeks- en adviesbureau.

In de podcast vertelt Guido dat aan heel veel voorwaarden om gelukkig te worden, wordt voldaan door de simpele reden dat we hier in Nederland wonen. Guido legt uit dat zelfs in Nederland niet altijd de mensenrechten worden nageleefd. Volgens Guido liggen veel van onze huidige problemen verscholen in ons kapitalistische systeem. Volgens hem is de economische democratie, concurrent van het kapitalisme. We hebben het verder samen over de missie van HOPE XXL om een goed leven met een 8 te realiseren voor iedereen in deze wereld. We praten eveneens over het slavernijverleden. Guido legt uit dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat er ecologisch een plafond zit aan onze economische groei en dat het anderzijds belangrijk is dat we voorkomen dat we door de “sociale bodem” vallen. We hebben het verder over het vormen van een rechtvaardige en solidaire samenleving. We praten over de problemen van kansenongelijkheid op scholen en wat daar de oorzaken van zijn. Guido draagt ook een aantal mogelijk oplossingen hiervoor aan. Ook legt hij uit wat een “happy city” is en hoe je ontmoetingen kunt creëren in de openbare ruimte. We hebben het over bridging en bonding kapitaal en hoe belangrijk dit is voor de sociale cohesie. Guido vertelt ook nog hoe belangrijk burgerinitiatieven zijn om een leefbare en rechtvaardige omgeving te creëren.

Bekijk hier de aflevering

Beluister hier de aflevering

Algemeen:

In de podcast komen wekelijks gasten aan het woord met wie we praten over geluk. Hoe gelukkig zijn ze zelf, wat draagt volgens hun bij tot geluk en welke bijdrage leveren zij zelf om het geluk van anderen te vergroten? Onze gasten nemen foto’s mee die hen gelukkig maken. Deze komen tijdens de opname op het scherm voorbij. Ook vragen wij de gasten om een boekje of een ander object mee te nemen dat voor hun symbool staat voor geluk.

Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online van de Podcast of Hope, die je kunt beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts of bekijken op YouTube en deze site. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, en Instagram. Heb je een leuke suggestie voor onze podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen vertellen, stuur dan een mailtje naar podcast@hope-xxl.com of laat een bericht achter op deze site

Tot de volgende keer!

Missie: De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken, een adequate opleiding, goede gezondheidszorg, vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een oktopische samenleving, waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg… Moving towards Happiness